kalite sertifikalarımız

Tüm kalite standartlarına uymayı kendimize hedef koyduk.

Yönetim Politikamız

Şirketimiz; “Elektrik, Elektronik, Tesisat, İnşaat, Taahhüt, ENH, AG- OG, Yol Aydınlatma, Proje, Danışmanlık Hizmetleri”ni gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu işlerin gerçekleştirilmesinde politikamız;

 • Çalışanlarımız gücümüzdür. Çalışanlarımızın sürekliliği gücümüzü arttırır, şirket içi iletişimin sağlıklı ve anlaşılır olmasını sağlar. Çalışanlarımızın teknolojik gelişmeleri takip etmesi için eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştiririz.
 • Kalite ve çevre yönetim sisteminin şartlarına tam uyumlu bir şekilde sürekli iyileştirme kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • İşlerimizin kalitesini sürekli geliştirerek müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak,
 • Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinci ile atık üretimimizi en düşük seviyede tutmak,
 • Atıkların tekrar kullanılabilirliğini sağlamak,
 • Enerji verimliliği yüksek araç ve makinelerle enerji tüketimimizi kontrol altına almak,
 • Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar,
 • Risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımları planlar ve uygular,
 • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.
 • Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder.
 • Yönetim standartlarının şartlarını yerine getirecek şekilde sistemimizi periyodik olarak kontrol ederek ve sürekli iyileştirme yaparak şirketimizin gelişimini sağlamak.
 • İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
 • İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
 • Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede tutulması için acil eylem planları hazırlamak. Çalışanlarımızın mesleki bilgi sahibi olmalarına rağmen mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenilemek.
 • İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
 • İSG ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak
 • Faaliyetlerimiz esnasında iş kazası olmaması esastır. Olası kazalarda zararın en az seviyede tutulması için acil eylem planları hazırlamak. Çalışanlarımızın mesleki bilgi sahibi olmalarına rağmen mesleki gelişim eğitimleri ile bilgilerini sürekli yenilemek.

referanslarımız

Yurtiçinde ve Yurtdışında sektörün öncü firmaları ve dağıtım şirketlerinin vazgeçilmezi hedefi ile yolumuza çıktık.

iş ortaklarımız

Sektördeki en kaliteli malzemeler ile en kaliteli tesisleri yapma hedefi ile yolumuza çıktık.